Uncategorized

Развод при извънредно положение

Развод по време на извънредно положение

Настоящата статия цели да даде отговор на множеството запитвания, които екипът на Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова” получава ежедневно, относно възможностите за развод по време на обявеното в страната извънредно положение, като с изложеното ще се постараем да дадем колкото може повече разяснения в тази връзка. Мога ли да се разведа по време на извънредно […]

Развод по време на извънредно положение Read More »

недвижим имот коронавирус

Закупуване на недвижим имот по време на извънредно положение.

Ако въпреки извънредното положение в страната, сте решили да закупите недвижим имот или сте заплатили „стоп депозит” и Ви предстои да сключвате предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, или имате вече сключен предварителен договор и Ви предстои да сключите окончателния договор в нотариална форма считаме, че информацията в настоящата статия относно правната възможност за

Закупуване на недвижим имот по време на извънредно положение. Read More »

Съдебните дела и сроковете по време на извънредното положение

На 13.03.2020 г. в България беше обявено извънредно положение, заради пандемията от коронавирус /COVID-19/, а много скоро след това беше приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Телевизиите постоянно ни заливат с информация относно мерките, които се предприемат и отлагането на различни срокове. Но работят ли съдилищата? При какви мерки

Съдебните дела и сроковете по време на извънредното положение Read More »

възстанововяване на запазена част

Запазена част от наследство и възстановяване на накърнена запазена част

Често при нас идват клиенти с въпроса как биха могли да се разпоредят с имуществото си така, че след смъртта им техните наследници да не могат да оспорват разпоредителните сделки, които са извършили. В някои от случаите, някаква причина те искат изцяло да изключат наследниците си от възможността да получат имуществото им или част от

Запазена част от наследство и възстановяване на накърнена запазена част Read More »

дарение

Дарение

От дългогодишния ни опит сме установили, че клиентите ни предпочитат да разпределят между наследниците си имуществото, което ще оставят след смъртта си като наследство, посредством дарение. Най-честата причина за това е, че не се дължи данък за придобиване на имущество към съответната Община, когато договорът за дарение е сключен между роднини по права линия или

Дарение Read More »

недействителност на завещание

Недействителност на завещание

Със завещание Вие можете да се разпореждате с имуществото си за след смъртта си, в полза на определено от Вас лице, безвъзмездно, т. е. без да получавате нещо в замяна. За да има обаче, действие завещанието и да постигне целта си, то трябва да отговаря на предвидените в закона изисквания за действителност на правните сделки

Недействителност на завещание Read More »

Завещание

Често в живота се случва така, че най-близките Ви хора са не наследниците Ви по закон, а трети лица или други близки роднини, който ежедневно се грижат за Вас, които са неизменна част от живота Ви и желаете след смъртта Ви те да наследят част или цялото Ви имущество. За да бъде Вашата воля чута

Завещание Read More »

права на пътниците

Права на пътниците при въздушен превоз

През последните години все повече българи предприемат пътувания до различни точки на света. Поводите за тези пътувания са различни: образование, по работа, на почивка, на гости при близки или приятели, на екскурзии или по други поводи. Предвид забързаното ни ежедневния, най-предпочитаният транспорт е и ще бъде въздушният, както за далечни, така и на не толкова

Права на пътниците при въздушен превоз Read More »

съдебна делба

Съдебна делба

Често се случва, между съсобствениците на една вещ, например между бивши съпрузи или между сънаследници, които по силата на наследяването имат общо имущество или между лица, които по собствено желание са придобили заедно една вещ, да се появят разногласия по всички или по някои от въпросите, които касаят ползването, управлението или разпределянето на разходите, необходими

Съдебна делба Read More »

прехвърляне на фирма

Прехвърляне на фирма

Така нареченото прехвърляне на фирма по своята същност представлява прехвърляне (продажба) на дружествени дялове или прехвърляне (продажба) на търговско предприятие. Прехвърляне на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност Прехвърлянето на дялове може да се извърши  чрез наследяване, чрез дарение, спогодба или продажба. Най-често дружествени дялове се прехвърлят с продажба, както между съдружници, така и

Прехвърляне на фирма Read More »