Консултация с адвокат

Нуждаете се от квалифицирана правна помощ, Вие сте на правилното място!

Правната консултация, мнение  и съвет са първата услуга, която всеки адвокат извършва в интерес на своите клиенти. Целта му е да изготви становище, да изгради стратегия и да избере действията, които да бъдат предприети. На този етап сътрудничеството на Клиента е от съществено значение за предоставяне на цялата информация, с която той разполага и към която адвокатът ще прибави компетентност, знания и професионализъм, за да намери най-доброто решение. Консултирането може да бъде много широко, тъй като включва всички необходими дейности, необходими, за да се разбере по-добре проблема и да се изработи окончателното  и юридичвски издържано становище.

Запазвайки си час за консултация с адвокат от Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова”, Вие получавате висококвалифицирана правна помощ, която ще Ви спести много проблеми и разходи в бъдеще. Ние ще вникнем в детайли във Вашия казус, ще изложим на разбираем език възможните решения и ще Ви разясним правните възможности, с които разполагате, както и последиците от всяка една от тях, за да Ви улесним при избора на път за защита.

Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова” цели да улесни максимално своите клиенти, като им предоставя възможност да получат правна консултация на място в кантората или онлайн. Предлагаме на всички, които нямат възможност лично да ни посетят, онлайн консултация /по Skype/ в удобно за тях време.

В случаите, когато клиентите, които се нуждаят от консултация, са голям брой и е невъзможно за тях да пътуват до кантората ни в гр. Варна, а същевременно държат на личния контакт с адвоката, ние можем, след предварителна уговорка, да ги консултираме и в друго населено място. Възползвайте се сега!

консултация с адвокат
правна консултация

Безплатна консултация с адвокат!

Адвокатска кантора Давидкова и Китанова предоставя безплатна консултация съгласно разпоредбите на чл. 38 от Закона за адвокатурата. Лицата, които имат право на безплатна консултация са следните:

  • лица, които имат право на издръжка;
  • материално затруднени лица;
  • роднини, близки или на друг юрист.

Моля, свържете се с нас, за да Видите дали отговаряте на условията за безплатна консултация с адвокат.

Консултация с адвокат – цена!

Минималните цени за устен съвет и консултиране са определени в Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. 

Цената за консултацията с адвокат от Адвокатска кантора “Давидкова и Китанова” е 100.00 лв. на час.

Адвокатски услуги – цени!

Цените на услугите, предоставяни от Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова” се формират съобразно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, след преценка на фактическата и правна сложност на казуса и с оглед обема и сложността на извършваната услуга, и на размера на защитавания интерес. На своите редовни и/или корпоративни клиенти предлагаме отстъпка от първоначално определения хонорар за всеки отделен случай и за всяка отделна услуга. Ние подхождаме с разбиране към клиентите си, като им предоставяме възможност да заплатят разсрочено определеното им адвокатско възнаграждение, което е част от изградената през годините гъвкава система на заплащане.

безплатна консултация с адвокат

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Помагаме на нашите клиенти да успяват!

Сфери на дейност