Правен блог

Целта на настоящия блог е да опише и представи значими правни проблеми за обществото. Тук ще откриете въпроси, с които в хода на нашата практика сме се сблъсквали или за които сме получавали множество запитвания от клиенти.

Много добре разбираме, че понякога законите и наредбите са написани изключително сложно и неразбираемо. Понякога дори човек с добра правна култура може да се обърка и изгуби в текстовете им. Ето защо се стараем да представим информацията на възможно най-достъпен език. Целим включените тук статии да достигнат до възможно повече хора и те да придобият основни познания относно своите правата и задължения.

Информацията тук няма да Ви даде ефективна защита при съдебни спорове, така че съветът ни е при нужда да потърсите професионална помощ от добър адвокат.

Приятно четене!

Развод при извънредно положение

Развод по време на извънредно положение

Настоящата статия цели да даде отговор на множеството запитвания, които екипът на Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова” получава ежедневно, относно ...
недвижим имот коронавирус

Закупуване на недвижим имот по време на извънредно положение.

Ако въпреки извънредното положение в страната, сте решили да закупите недвижим имот или сте заплатили „стоп депозит” и Ви предстои ...

Съдебните дела и сроковете по време на извънредното положение

На 13.03.2020 г. в България беше обявено извънредно положение, заради пандемията от коронавирус /COVID-19/, а много скоро след това беше ...
възстанововяване на запазена част

Запазена част от наследство и възстановяване на накърнена запазена част

Често при нас идват клиенти с въпроса как биха могли да се разпоредят с имуществото си така, че след смъртта ...
дарение

Дарение

От дългогодишния ни опит сме установили, че клиентите ни предпочитат да разпределят между наследниците си имуществото, което ще оставят след ...
недействителност на завещание

Недействителност на завещание

Със завещание Вие можете да се разпореждате с имуществото си за след смъртта си, в полза на определено от Вас ...

Завещание

Често в живота се случва така, че най-близките Ви хора са не наследниците Ви по закон, а трети лица или ...
права на пътниците

Права на пътниците при въздушен превоз

През последните години все повече българи предприемат пътувания до различни точки на света. Поводите за тези пътувания са различни: образование, ...
съдебна делба

Съдебна делба

Често се случва, между съсобствениците на една вещ, например между бивши съпрузи или между сънаследници, които по силата на наследяването ...
прехвърляне на фирма

Прехвърляне на фирма

Така нареченото прехвърляне на фирма по своята същност представлява прехвърляне (продажба) на дружествени дялове или прехвърляне (продажба) на търговско предприятие ...
домашно насилие

Домашно насилие

Все по-често се сблъскваме със случаи на домашно насилие, при които жертвите не са били осведомени за правата си, не ...
доброволна делба

Доброволна делба

Съсобственост между две или повече лица можа да възникне при настъпването на различни обстоятелства като наследяване, развод между съпрузи, когато ...
припознаване на дете

Припознаване на дете

Много от нашите клиенти се интересуват какви са възможностите и процедурите за установяване на произход на дете и по-специално какво ...
брачен договор

Брачен договор

Често клиентите се обръщат към нас, с искане да изготвим техния Предбрачен договор. Използваният от законодателя правен термин е „Брачен договор”, ...
родителски права

Родителски права

Въпросът за родителските права възниква най-често при развод между съпрузите или при раздяла между родителите, които живеят без брак. Докато ...

Лишаване от родителски права

Отнемане на родителски права е един от проблемите, с който се сблъскват често нашите клиенти. Правният термин за отнемане на ...
развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие

Семейният кодекс предвижда две възможности съпрузите да прекратят юридическата връзка помежду им, а именно посредством развод по взаимно съгласие или развод по ...