Права на пътниците при въздушен превоз

През последните години все повече българи предприемат пътувания до различни точки на света. Поводите за тези пътувания са различни: образование, по работа, на почивка, на гости при близки или приятели, на екскурзии или по други поводи. Предвид забързаното ни ежедневния, най-предпочитаният транспорт е и ще бъде въздушният, както за далечни, така и на не толкова далечни разстояния. А от както на пазара оперират и добре познатите ни нискотарифни компании, пътуването със самолет може да бъде и най-евтиният за пътниците транспорт. Често обаче, се случва пътуването със самолет да не е толкова бързо и да ни създаде редица неприятности и неудобства. Обичайните причини за това са закъснели или отменени полети или защото са ни отказали достъп до борда поради така нареченият „овърбукинк“ или продажбата на едно и също място в самолета на няколко лица. В такива случаи пътниците, имат право да получат обезщетение от превозвача за причинените им неудобства.

Защитата на правата на пътниците във въздушния транспорт и реда, по който тя се търси, е уредена и се гарантира с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11.02.2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети. Всеки гражданин на съюза има правото да се позове директно на неговите разпоредби и да търси защита на нарушените си права.

За кого се прилага Регламент № 261/2004?

Регламент 261/2004 е част от законодателството на ЕС и намира приложение по отношение на въздушното пространство на ЕС. Приложното му поле засяга всички въздушни превозвачи от ЕС, и обхваща всички полети, пристигащи или излитащи от държави-членки. Пътниците могат да се ползват от правата и защитата по Регламента по отношение на полети,  заминаващи от летища, намиращи се на територията на държави-членки, без значение дали въздушният превозвач е от държава членка на ЕС, или не. Могат да се ползват от правата и защитата по Регламента и пътниците на полети заминаващи от летище извън ЕС, до летище, разположено на територията на държава-членка, освен ако те вече не са получили облаги и помощ или обезщетение в третата държава и ако превозвачът на съответния полет е превозвач от ЕС. За да се ползват от правата предвидени в Регламента, е необходимо пътниците да имат потвърдена резервация за съответния полет и да се представят на гишето за регистрация в час, посочен предварително и в писмен вид (включително по електронен път) от въздушния превозвач, туроператора или упълномощен пътнически агент, но не по-късно от 45 минути преди обявения час на излитане. Регламентът се прилага и когато пътниците са прехвърлени от превозвача или туроператор от полета, за който са имали резервация, на друг полет, независимо от причината.

В кои случаи се прилага регламентът?

Регламентът съдържа правила в защита на пътниците в случаите на отказан достъп на борда, отмяна на полета и закъснение.

Какви права има пътникът при отказан достъп на борда?

Когато против волята на пътника му е отказан достъп на борда, той има право на  парично обезщетение има право да избере дали да му бъде възстановена цената на билетите в цялост или в съответния предвиден процент или да бъде премаршрутирано неговото пътуване до краен пункт на пристигане или повторна резервация за по-късна дата. Пътникът има право и на грижа, а именно да му бъдат предложени безплатно храна и напитки според времето за изчакване, да му бъде предложено безплатно настаняване в хотел, когато се налага престой за една или повече нощи, да му бъде предложен безплатен превоз от летището до мястото на настаняване, да му бъдат предложени две безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения, или електронни съобщения. На пътниците с намалена подвижност и придружаващите ги лица и на деца без придружители се полага специално внимание при предоставяне на гореописаните грижи.

Какви права имат пътниците при отмяна на полет?

При отмяната на полет, както и при отказ за достъп на борда, пътниците имат право на избор измежду възможностите за възстановяване стойността на билетите в цялост или в съответния предвиден процент, премаршрутиране или връщане (обратен полет), както и право на грижа (като при отказан достъп на борда). В случаите на отмяна на полет, ако пътникът не е бил информиран за отмяната достатъчно рано, той има право на обезщетение. Регламентът предвижда редица хипотези, при които превозвачът не дължи обезщетение като най-честата е настъпването на извънредни обстоятелства.

Право на информация

Въздушният превозвач е длъжен да предоставя пълна информация на пътниците за техните права, включително и за възможността им да получат обезщетение.

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Кога е налице закъснение на полета?

Закъснение по смисъла на Регламента е на лице, когато даден полет не излети или не пристигне по разписание като правата на пътниците, които възникват при закъснение на полета са поставени в зависимост от времето на закъснението и разстоянието на полета. Съгласно Регламента, за закъснение на полет, за пътниците възниква право на грижа в следните случаи:

– при полети до 1500 км, времето за излитане по разписание се удължи за повече от два часа или

 -при всички полети на територията на Общността над 1 500 километра и при всички други полети между 1 500 и 3 500 километра времето за излитане по разписание се удължи за три или повече часа

– при всички останали полети времето за излитане по разписание се удължи за четири часа или повече

Какви права имат пътниците при закъснение на полет при излитане?

При закъснение на полета при излитане пътниците, които са засегнати от това закъснение, имат право на грижа, на възстановяване на стойността на билетите, както и на обратен полет.

Какви права имат пътниците при закъснение на полета при пристигане?

При голямо закъснение на полета, пътниците имат право на обезщетение, размерът на което зависи от продължителността на закъснението и разстоянието на полета. Според съдебната практика, закъснение с най-малко три часа при пристигане поражда същите права по отношение на обезщетяването като при отмяна на полет, тъй като по отношение на големите закъснения, пътниците, включително тези, чийто полет е закъснял, могат да претърпят сходно неудобство като пътниците, чийто полет е отменен, състоящо се в загуба на време, а целта на обезщетението е да компенсира загуба на време от поне три часа. Обезщетение за закъснение при пристигане, се дължи и когато пътник приеме полет до летище, предложено като алтернатива на летището по първоначална резервация. ВАЖНО е да се знае, че обезщетение се дължи на всеки пътник. Например, когато пътуват майка и дете (над две години), за което е закупено билет, обезщетението се дължи и на двамата пътника.

Какъв е размерът на обезщетението, който Ви се полага?

Съгласно член 7 от Регламента, пътниците получават обезщетение възлизащо на:

– 250 EUR за всички полети до 1 500 километра;

– 400 EUR за всички полети на територията на Общността над 1 500 километра и за всички други полети между 1 500 и 3 500 километра;

– 600 EUR за всички полети, непопадащи  в предходните хипотези

Регламентът посочва методика, по която може да се изчисли разстоянието на полета. ВАЖНО е да знаете, че при изчисляването се взема в предвид разстоянието от началната до крайната точка независимо от броя на спирките или прикачванията.

Кога авиокомпанията не дължи обезщетение?

Съгласно Регламента, въздушният превозвач е освободен от плащането на обезщетение в случай на отмяна или закъснение при пристигане, ако може да докаже, че отмяната или закъснението са причинени от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки. Регламентът препраща към Конвенцията от Монреал, където се посочва какво представляват „извънредни обстоятелства”. Такива обстоятелства могат да възникнат най-често в случаи на политическа нестабилност, метеорологични условия, несъвместими с експлоатацията на полета, рискове за сигурността, неочаквани дефекти в системата за безопасност на полета и стачки, които оказват влияние върху дейността на въздушния превозвач. Едно извънредно обстоятелство може да доведе и до повече от една отмяна или закъснение при крайния пункт на пристигане, както в случая с решение за управление на въздушния трафик. Не всички „извънредни обстоятелства” обаче могат да бъдат разглеждани като причини за освобождаване от задължението за заплащане на обезщетение, затова и всяко такова обстоятелство следва да бъде подложено на оценка във всеки отделен случай.

ВАЖНО е пътниците да знаят, че дори да е настъпило „извънредно обстоятелство” по време на полета им, това не освобождава автоматично превозвача им от заплащане на дължимото им обезщетение. Според съдебната практика, когато една част от закъснението на полета се дължи на настъпването на „извънредно обстоятелство”, но останалата част не попада в тази категория и е настъпило по други причини, времето на закъснението настъпило поради „извънредно обстоятелство” трябва да се извади от общата продължителност на закъснението на полета, за да се прецени дали за закъснението при пристигане на този полет се дължи обезщетение по Регламент.

В случай че имате проблеми с избраната от Вас авиокомпания, колебаете се какви са правата Ви, имате ли право на обезщетение и в какъв размер, опитни адвокати от Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова” могат да Ви окажат професионална помощ и да дадат отговор на въпросите Ви. Не се отказвайте от полагащите Ви се средства. Причинените Ви неудобства трябва да бъдат обезщетени!