Облигационно право

Облигационното право е дял в Гражданското право, чийто правни норми уреждат стоково-паричните отношения между гражданите и юридическите лица. Най-често облигационна връзка между правните субекти възниква чрез сключването на Договор. По своята същност договорът представлява съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях.

Кантората е специализирана в изготвянето и съдейства при сключването на различни видове договори. Независимо дали ще бъдат сключени между юридически, или физически лица, екипът ни има индивидуален подход във всеки един случай, изпипва поставените му задачи в детайли, за да защити по най-добрия начин интересите на клиентите си.

Предлагаме на всички клиенти, които им предстой да наемат недвижим имот или отдават такива под наем, изготвяне на индивидуален договор за наем съобразен с всички техни изисквания.

Екипът ни изготвя също така и Договори за заем, съобразени със спецификата на заеманата вещ, защитаващи правата както на заемодателя, така и на заемателя.

Клиенти развиващи дейност в много различни области, от медицина до интериорен дизайн ни се довериха, за да изготвим най-подходящия за тях Договор за изработка, включително и Договор за поръчка.

Ние винаги се стремим да Ви предложим най-подходящия правен способ, с който да уредите отношенията си с кредиторите и/или длъжниците си. Облигационното право и по-точно Закона за задълженията и договорите предлага множество опции за това, а именно посредством сключването на Договора за цесия, за новация или делегация и др.

Знаем колко е важно за клиентите ни кредитори да обезпечат предварително вземанията си, затова и екипът ни предлага изготвяне на Договор за ипотека, за залог, който да им гарантира лесно и бързо събиране на вземането им.

Представляваме своите доверители както по дела за вреди възникнали на основание договорна отговорност, така и по дела за вреди настъпили от деликтна отговорност.

Често клиентите ни са потребителите, на които е необходимо да разясним подробно правата и задълженията им като такива. Независимо дали сте решили да пазарувате от online магазин или да си резервирате почивка през уебсайта на избраната от Вас туристическа агенция, Вие трябва да сте наясно, че между Вас и продавача/туроператор възниква облигационна връзка, т.е. възникват договорни отношения и поради това е много важно да знаете какви са Вашите права и задължения.

облигационно право

Доверете се на нашия опит!

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце!

Помагаме на нашите клиенти да успяват!

Други сфери на дейност