За кантората

Страстта и отдадеността към работата са нашият задвижващ механизъм.

Нашата главна цел е да предлагаме компетентно правно обслужване и да намираме успешни решения на всеки казус.

Адвокатска кантора “Давидкова и Китанова” е създадена от адвокатите Елица Давидкова и Катерина Китанова водени от идеата, че най-силните оръжия на добрия адвокат са неговата информираност и постоянното поддържане и допълване на знанията. Въпреки, че сме утвърдени професионалисти, ние непрекъснато се усъвършенстваме, като участваме в различни професионални обучения и повишаваме квалификацията си, като разширяваме и обогатяваме нашите знания и опит, за да можем да предоставяме на нашите клиенти висококачествени юридически услуги, за да бъдем креативни и по най-добрия начин да гарантираме успешната защита на законните права и интереси на всеки отделен клиент във всеки отделен случай.

Свържете се с нас: +359 876 679731 / +359 876 679732​

Страст, всеотдайност, професионализъм и компетентност, съчетани с любопитство и стремеж към обогатяване на знанията в професията, ръководят нашата работа като адвокати.

адвокатска кантора давидкова и китанова

За да намерим най-подходящото за Вас решение, ние влагаме винаги най-доброто от себе си. Като прилагаме най-добрите адвокатски практики утвърдени във времето, придобити въз основа на нашия богат опит и след задълбочено и детайлно изучаване на всеки отделен случай, ние предлагаме най-добрата за Вашия случай правна стратегия. Този начин на работа доведе до изграждането на добри отношения и взаимно доверие с нашите клиенти, което е най-голямото удовлетворение в нашата професия.

Нашите ценности са честност, уважение и отдаденост.

За нас е важно услугата, която предлагаме, да удовлетворява нуждите на нашите клиенти. За нас е важно да ни се доверите и ние да оправдаем доверието Ви. Работим, за да намерим и да Ви предложим решение за постигане на Вашите цели. Нашето удовлетворение е в успеха на Вашите дела.

Кантората работи при спазване на строги принципи, с оглед достигане на едно високо и безкомпромисно ниво на обслужване.

Високо качество на правното обслужване, сериозност, бързина и внимание, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност, индивидуален подход и лоялност към клиентите, съчетани с прилагане на високи морални и етични стандарти, уважение към хората, установяване на доверие в отношенията и активно взаимодействие и обратна връзка с клиента и професионалната етика са основните принципи, при спазването на които работи Адвокатска кантора “Давидкова и Китанова”. 

Първокласни правни услуги и точно изпълнение на поетите ангажименти.

Нашата главна задача е да осигуряваме най – добрата и ефективна правна защита на законните права и интереси на нашите клиенти. Във всяка отделна ситуация предлагаме най-доброто правно решение, съобразявайки спецификата и конкретиката на всеки отделен случай, като го разглеждаме не само през призмата на нашия опит, но и през призмата на актуалната българска и европейска съдебна практика. Ние осигуряваме гъвкави правни решения и изготвяме строго индивидуални правни концепции и стратегии в зависимост от спецификата и сложността на конкретния случай. Като отчитаме индивидуалните особености на казуса на всеки конкретен клиент, гарантираме бързо и ефикасно постигане на оптимални резултати. Правните ни консултации са ефективни по отношение на време и средства.

С оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти, Адвокатска кантора “Давидкова и Китанова” работи в сътрудничество с нотариуси в цялата страна, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти и експерти в различни области.

адвокат Китанова
адвокат Давидкова

Адвокат Елица Давидкова

Адвокат Елица Давидкова е съосновател на Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова”. Завършила е през 2009г. Университета за национално и световно стопанство – гр. София, Юридически факултет, магистър по специалност „Право”, член на Варненска адвокатска колегия.

В началото на кариерата си е работила като юрисконсулт осъществяващ правно обслужване и процесуално представителство на водещи компании в страната. Голяма част от опита си е натрупала във водещи адвокатски кантори в град Варна, сред които и Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова”, където е специализирала в областта на търговското, вещното и семейното и наследствено право. Към настоящия момент е практикуващ адвокат и в области като облигационно и трудово право. Оказва процесуално представителство основно по граждански и административни дела. Притежава опит в областта на екологичното право, опит по казуси и дела с международен елемент, водила е консултации и е участвала в преговори с чуждестранни клиенти. Понастоящем се развива активно в областта на Правото на европейския съюз.

Владее свободно английски език, ползва немски език.

Образование:

Магистър по „Право” – Университет за национално и световно стопанство – гр. София

Специализация по „Европейска икономическа интеграция” – Университет за национално и световно стопанство – гр. София

Специализация по „Право на Европейския съюз” – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сертификати:

Обучение по Право на Европейския съюз към ЦОА „Кръстю Цончев”

Сертификат за правен английски език от IDLO (International Development Law Organization);

Членство:

Адвокатска колегия Варна

Адвокат Катерина Китанова

Адвокат Катерина Китанова е съосновател на Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова”. Завършила е Варненски свободен университет „Черноризец храбър”, магистър по специалност „Право”, член на Варненска адвокатска колегия.

В началото на кариерата си е преминала стаж към Магистърска програма в Търговско отделение към Варненски окръжен съд, където е развила интерес към Търговското право и в която област е насочила и бъдещото си развитие. Приема адвокатската професия като свое призвание и след успешно положени изпити се вписва във Варненска адвокатска колегия, като младши адвокат. Професионалния си опит доразвива като част от екипа на Адвокатско дружество „ Арнаудов и Узунова”. Нейните професионални качества са високо ценени в дружеството, където работи като водещ адвокат по множество дела в областта на търговското, административното, облигационното и вещното право, дължащи своя успешен край на високия й професионализъм и индивидуалния й подход към всеки отделен казус. Понастоящем се развива активно в областта на данъчното  и административното право, Европейското право и правото на Европейския съюз.

Голяма част от професионалните си умения придобива и в Италия. Запозната е в детайли с работата на местната администрация и административните процедури в институциите на Република Италия. Активно е работила и поддържа контакти с утвърдени Адвокатски кантори в Италия, които към настоящия момент са и партньорски кантори на Адвокатска кантора „Давидкова и Китанова”.

Владее свободно италиански език, ползва руски език.

Образование:

Магистър по „Право” – Варненски свободен университет „Черноризец храбър”

Специализация „Морско право” – Варненски свободен университет „Черноризец храбър”

Сертификати:

Обучение по Право на Европейския съюз към ЦОА „Кръстю Цончев”

Сертификат за владеене на италиански език „CELI” от Università per stranieri di Perugia

Членство:

Адвокатска колегия Варна

адвокат Давидкова
адвокат Китанова